Prihláška do 1. ročníka

Dieťa
Zákonný zástupca


2. Zákonný zástupca


Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne
prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia
GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

Prestup z inej školy

Dieťa
Zákonný zástupca


Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne
prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia
GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.