Prihláška do 1. ročníka

  Dieťa
  Zákonný zástupca


  2. Zákonný zástupca


  Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne
  prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia
  GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle
  www.osobnyudaj.sk/informovanie.

  Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

   Prestup z inej školy

   Dieťa
   Zákonný zástupca


   Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne
   prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia
   GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle
   www.osobnyudaj.sk/informovanie.

   Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.