Možno príde Mikuláš

Mikuláš sa síce osobne nedostavil, ale poslal nám svojich pomocníkov – anjela a čerta.

Počúvajte všetci, veľkí, maličkí,
do okna si dajte čisté čižmičky.
Dnes večer k nám príde,
vraví ocko náš.
Naozajstný, živý Mikuláš.

Touto pesničkou potešili deti našej školy Mikulášových pomocníkov. Pekné pesničky a básničky vymenili za sladké balíčky plné cukríkov, orieškov a ovocia.

A ako vlastne vznikol sviatok svätého Mikuláša?
Sv. Mikuláš sa narodil okolo roku 270 bohatým a veľmi zbožným rodičom. Mikuláš bol pre nich vytúženým dieťaťom, na ktoré dlho čakali. Možno aj preto dostal také meno, čo v preklade znamená „víťazstvo ľudu“. V Mikulášovi už odmalička klíčilo semienko súcitu k chudobným ľuďom.  Jeho dobročinnosť rástla úmerne s jeho vekom. Keď mu zomreli rodičia, rozdal ich majetok chudobným. Chýr o ňom sa dostal široko-ďaleko. Mikuláš však o slávu nestál a tak odišiel do Svätej zeme. Veriaci si ho zvolili za biskupa. Aj vtedy pokračoval vo svojom ľudomilstve.

O sv. Mikulášovi tradujú rôzne legendy. Jednou z nich je aj to, že zachránil troch nevinne odsúdených dôstojníkov,  alebo, že odvrátil od svojho mesta hlad, zachránil stroskotancov…