Späť
Celoslovenské kolo súťaže Debatiáda, 1.6.2015