By 0 Comment

Vyučovanie počas lyžiarskeho výcviku

View Calendar
2020-02-10 07:00 - 2020-02-14 12:55

Škola sa otvára o 7,30.

Žiaci sú v spojených triedach podľa náhradného rozvrhu.

Žiaci končia vyučovanie štvrtou VH.

Školský klub je do 17,00.