Odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok

View Calendar
2020-01-31 Deň

Vysvedčenia za 1. polrok sa odovzdávajú na 1. vyučovacej hodine. Následne pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu hodín.