Celoškolský výlet do Jasova

Po teplých a slnečných prázdninách sme sa vrátili do školských lavíc. Určite sme všetci preplnení zážitkami, novými skúsenosťami. Chvíľu nám potrvá, kým si zvykneme na ranné vstávanie a pravidelnú prípravu do školy. Aby sme to rýchlejšie prekonali, tak aj tento školský rok sme začali celoškolským výletom, tentokrát do Jasovskej jaskyne. Na výlet sa určite najviac tešili naše prváčky, ktoré sme mohli lepšie spoznať, zoznámiť sa s nimi a zároveň preveriť ich vytrvalosť na turistike.

Po krátkej ceste autobusom sme nedočkavo čakali na otvorenie jaskyne. Od milej pani, ktorá nás jaskyňou sprevádzala sme sa dozvedeli, že Jasovská jaskyňa je najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku. Už v roku 1846 bola čiastočne sprístupnená mníchmi z jasovského kláštora. Je utvorená v piatich poschodiach, ktoré sú pospájané komínmi. Charakteristické sú  brčkovité stalaktity. Niektoré časti sú známe od nepamäti, o čom svedčia archeologické nálezy. V jaskyni sa  našli kosti jaskynného medveďa,  jaskynnej hyeny. Doteraz sa zistilo až 19 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni zdržujú najmä v zimnom období. Najpočetnejší je podkovár veľký a podkovár malý . Jaskyňa slúži aj pre  ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Ak by sme nevedeli čo to znamená, tak chodia sa sem liečiť detičky, ktoré majú problémy s alergiou alebo astmou.

Pobyt v jaskyni mal  aj pre nás ozdravné účinky, preto sme sa vydali turistickým chodníčkom obdivovať krásu Jasova.  Chodník bol spočiatku dosť náročný na výstup. Tu nás opäť presvedčili naši najmladší, že dokážu zdolávať prekážky a s menšou pomocou starších sme zdolali výstup. Našou odmenou bol prekrásny výhľad z Jasovskej skaly. Unavení a hladní sme úspešne zdolali zostup a zastavili sme sa až v reštaurácii, kde nás čakal chutný obed. Po obede sme využili čas a všetci sme si zahrali BINGO.

Výlet sa nám všetkým páčil, získali sme nové a zaujímavé poznatky, spoznali sme nové miesta nášho regiónu a teraz plní sily a elánu začneme úspešný školský rok.