Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

V stredu 20.3. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Všetci recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili, porota však musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

1. kategória - prednes poézie:

 • 1.miesto - Ema Bulecová
 • 2.miesto - Tamara Fabiánová
 • 3.miesto - Mia Mlynarčáková

 

I. kategória – prednes prózy

 • 1.miesto - Zoja Kňaze
 • 2.miesto - Klaudia Čižmárová
 • 3.miesto - Patrícia Pevná

 

II.kategória – prednes poézie

 • 3.miesto - Róbert Orosi

II.  kategória - kategória – prednes próza

 • 2.miesto - Július Klein
 • 3.miesto - Dávid Prexta

 

III. kategória – prednes poézie

 • 1.miesto – Kristína Daduľáková
 • 2.miesto – Zdenko Meliška
 • 3.miesto – Sofie Kolesárová

 

 

 

 

III.kategória – prednes prózy

 •  2.miesto – Fatima Amiri

 

 

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na okresné kolo a my im budeme držať prsty, aby sa im darilo a aby tak úspešne reprezentovali našu školu.

 

Podobné články

http://slobody.sk/files/aktuality/Exkurzia - TUKE - 2019/IMG_20190620_094223.jpg

Exkurzia na Technickej univerzite

V dňoch 20. a 21. júna sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na Technickej univerzite - katedre...
http://slobody.sk/files/aktuality/DDI - 2019/IMG_20190624_102517.jpg

Detské dopravné ihrisko

V pondelok 24.6.2019 sa žiaci prvého stupňa tak ako každý rok, aj tento rok zúčastnili dopravnej výchovy na...
http://slobody.sk/files/aktuality/DEDO 2019/DEDO_2019.png

DEDO 2019

18.3. sa náš divadelný súbor Frídomka zúčastnil divadelnej súťaže DEDO 2019. Predstavenie On, ona, ono je jedným veľkým...
http://slobody.sk/files/aktuality/2019 - divadlo - Zbojníkova dcéra Ronja/ronja19.jpg

Divadelné predstavenie

Dňa 18.3.2019 sme spolu so všetkými žiakmi našej školy navštívili divadelné predstavenie v ŠD Košice - Zbojníkova dcéra Ronja...
Zobraziť všetky aktuality