Kalendár
Deň otvorených dverí - otvorené hodiny pre rodičov a verejnosť
23.02.2017
 24.02.2017
Riaditeľské voľno
27.02.2017
Metodický deň
27.02.2017
EKO deň - Deň vody
21.03.2017
Testovanie 9 - 2017
05.04.2017

Úvod

OZNAM

Vážení rodičia,

v pondelok 27.2.2017 vyhlasuje vedenie školy

riaditeľské voľno z dôvodu konania

metodického dňa.