Kalendár
Záverečné sústredenie rovesníckej skupiny
25.04.2018
 27.04.2018
Návšteva knižnice - 1. a 2. ročník
27.04.2018
08.00 - 10.00
Návšteva knižnice - 3. a 4. ročník
27.04.2018
Zápis do prvého ročníka
27.04.2018
14.00 - 18.00
Zobraziť viac
Exkurzia do firmy TRUMPF Slovakia - pre 6. a 7. ročník
30.04.2018
09.00 - 12.00
Riaditeľské voľno 1. - 9. ročník
07.05.2018
Fotenie tried
10.05.2018
IQ olympiáda
11.05.2018
Deň matiek
14.05.2018
Škola v prírode - Kežmarské Žľaby, hotel Krocus
28.05.2018
 01.06.2018
Klasifikačná porada
20.06.2018
14.00
Koncoročné rodičovské združenie
20.06.2018
Dopravné ihrisko - pre 1. supeň
21.06.2018
Odovzdávanie vysvedčení
29.06.2018
09.00 - 10.00

Úvod

OZNAM