Kalendár
Triedny výlet 9.A
25.06.2017
 27.06.2017
Triedny deň – odovzdávanie učebníc
26.06.2017
Vyučovanie skrátené na 4 vyuč. hodiny
26.06.2017
 29.06.2017
Triedny deň – upratovanie tried
27.06.2017
Účelové cvičenie- teoretická časť
28.06.2017
ŠKD v prevádzke do 16:00
28.06.2017
SteelPark - exkurzia pre 7. a 8. ročník
29.06.2017
Účelové cvičenie, didaktické hry- praktická časť
29.06.2017
Slávnostné ukončenie školského roka
30.06.2017
ŠKD nie je v prevádzke
30.06.2017
Letné prázdniny
03.07.2017
 31.08.2017
Slávnostné otvorenie nového školského roka
04.09.2017

Úvod

OZNAM

Milí rodičia,

v stredu 28.6.2017 je ŠKD v prevádzke

výnimočne len do 16:00.