Kalendár
Turistický kružok - Na Lajošku zo Zlatej Idky
23.10.2016
Zobraziť viac
Basketbalová šou
25.10.2016
09.00 - 10.00
Intenzívna časť výcviku rovesníckej skupiny
26.10.2016
 28.10.2016
Jesenné prázdniny
28.10.2016
 31.10.2016
Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja
01.11.2016
Strašidelná noc v škole
04.11.2016
 05.11.2016
19.00 - 07.00
Výchovný koncert
16.11.2016
10.00 - 11.00
Konzultačné rodičovské združenie
16.11.2016
15.00 - 17.00
Návšteva knižnice pre ŠKD 3
21.11.2016
14.00 - 16.00
Testovanie 5
23.11.2016
Lyžovačka - pre 4. - 9. ročník
09.01.2017
 13.01.2017

Úvod